• הכניסה למתחם תתאפשר 24 שעות ביממה למעט שבתות וחגי ישראל.
 • יש לשמור על נקיון השטחים הציבוריים.
 • יש לשמור על נקיון המטבח כולל מקרר, מוצרי חשמל, כלים אישיים
 • השימוש במכונת הקפה בהתאם להוראות בלבד.
 • תפעול מכשירי ומתקני המקום יעשה על ידי צוות המקום בלבד (לרבות החלפת מתכלים במכונות המטבח, הוספת דפים למכונת הצילום וכו').
 • לכל מפגע או תקלה יש לדווח לצוות המקום באופן מיידי. אין לנסות לתפעל תקלות באופן עצמאי ללא אישור מצוות המקום.
 • יש לדווח לצוות המתחם באופן מיידי על כל מקרה פוגעני או הטרדות מיניות.
 • השימוש במדפסת בהתאם להוראות בלבד.
 • יש לשמור על תקינות הרהיטים במשרד כולל: כסא, שולחן כבל רשת, שידת מגירות.
 • צריכת מוצרים מהמקרר תעשה על פי ההוראות בלבד. אי דיווח או תשלום יהווה הפרה של ההסכם.
 • אסור לעשן במתחם. יש להשתמש בחצרות הפתוחים בלבד לצורכי עישון.
 • השימוש בחומרים אסורים במתחם אסור על פי חוק.
 • שימוש בחדרי הישיבות יתבצע בתיאום מראש בלבד. ביטול ישיבה ייעשה עד 24 שעות ממועד הישיבה.
 • השימוש בחניון יהא על בסיס מקום פנוי בלבד. יש להקפיד על חניה במקומות המסומנים בלבד.
 • במקרה של תקלות יש להתקשר ל – 02-5408880.
 • כל נזק שיגרם על ידי השוכרים למתקני המקום, למעט שימוש סביר, יחוייב לפי תנאי טופס ההזמנה.